Panahon ng dating bato web hosting dating hosting personals

Sa likod ng bahay, sa ilalim ng isang silungang ang mga poste ay gawa sa apat na baluktot na puno ng madre kakaw, at ang bubong ay kinakalawang na yero, ay maayos na nakahanay ang mga gamit ng lumang paraan ng pagsasaka: kariton, kareta, suyod, araro, pamatok - mga gamit na sa isang collector ng ating kasaysayan ay maaring maging malaki at makahulugang karagdagan. SINABI sa amin ni Mang Manuel ng buong-buo ang kasaysayang ng BAHAY NA BATO: Sa nayon ng Sta Ines ay may isang napakagandang dalaga ngunit napakaambisyosa. Pangarap niyang ang maging kasintahan o mapangasawa ay titulado, di kurbata at kung pumasok sa trabaho ay di kotse. Gumaan ang mga trabaho ni Tata Felix ng dahil kay Nardo. Niligawan uli ni Nardo si Patricia at kasabay sa panliligaw niya ay ang sulsol ni Tata Felix. Gusto ko, bago kami pumanaw ay nasa tamang estado ka na. Sa katagalan ng panliligaw at sa mga tulong ni Tata Felix ay sinagot na rin ni Patricia si Nardo.

BILANG isang manunulat o nagpapanggap na manunulat, at sa paghahangad na magkaroon ng paksang maisusulat, ay kinausap ko si Rosauro (ang kaibigang nag-anyaya sa aking magbakasyon sa Sta Ines) tungkol sa bahay na iyon. Ngunit noong panahong iyon ay mangilan-ngilan lamang ang ganoong lalake sa Sta Ines. Sila ang uri ng magsasaka na walang mataas na pangarap sa kanilang mga anak. Pinag-aralan ang mga kahinaan nina Tata Felix at Nana Sebya. Masugid na tagahanga si Tata Felix ni Fernando Poe. Nadama nina Tata Felix at Nana Sebia ang luwalhating dulot ng pagkakaroon ng maaasahang anak na lalake. Matanda na ako at kailangan natin ang maaasahang anak na lalake para mag-aasikaso ng ating bukid. Kahit na walang mataas na pinag-aralan ay maasahan mo namang mamahalin ka. Ngunit may hininging kondisyon si Patricia bago niya sinagot si Nardo.

Ang mga batong buhay ay hinaluan niya ng mga pinagtabasang marble na kanyang pinulot sa tambakan ng isang tastasan ng marble na umano ay ari ng isang dummy ng Hapon.

Hindi ito tinatablan ng mga kagat ng mga anay at mga bukbok.

Hindi ito nabubulok sa pagkakabasa at pagkababad sa mapanirang tubig.

Rene Calalang Scarborough, Ontario Mon 29th November 2010 Sa pagbabakasyon ko sa Sta Ines ay kapuna-puna ang bahay na iyon.

Malaking dalawang palapag na bahay na bato na may bubong na tisa.

Search for panahon ng dating bato:

panahon ng dating bato-4panahon ng dating bato-26panahon ng dating bato-12panahon ng dating bato-68

Gusto niyang ipakilala kay Patricia na kaya niya siyang buhayin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “panahon ng dating bato”

  1. Talk about what you like and what you are looking for. There many like-minded people are waiting for you on the line right now. While experts may not agree on this topic, it's clear that there is no one-size fits all approach here. Some people are looking for a serious committed relationship, while others want hook-ups. At the same time, the platform you use can affect your experience greatly.